Sett av et par timer onsdag 22. mai og la oss begeistre og inspirere deg.
14.00 - 16.30 er det duket for 7 lynforedrag + lett servering på UHØRT kulturscene i Strøget-passasjen.

Lynforedrag 1

Hvor skal vi, og hvordan sikre at vi ikke bare fortsetter i gamle spor?

Sofie og Fridtjof forteller om hva de brukte tiden på når de ble stående i skvisen mellom prosjektarbeid i produktteamet, sminking av griser og omorganisering i SPK.

Lynforedrag 2

«There is no spoon» — designe for noe man ikke ser eller skjønner

Maria forteller om hvordan designprosessen hjalp henne å gjøre det abstrakte mer konkret da hun ble en del av et tungt teknisk team i FINN.

Lynforedrag 3

Mangfold er bra, men hvilket mangfold er bra å ha?

Ørjan deler av sine tanker og erfaringer rundt mangfold — hva slags mangfold har man og hvilket behøves i et team.

Lynforedrag 4

AI-drevet innovasjon — en styrke eller støttehjul for innovatører?

Lars Ihle, leder for strategi og rådgivning i NOVA Consulting Group, deler sine erfaringer knyttet til bruk av AI i innovasjonsarbeidet.

Lynforedrag 5

Lederen du ikke så komme

Ragne snakker om hvorfor flere designere bør ta rollen som produktleder i teamene sine, og hva det er som gjør at de funker så bra når de først gjør det.

Lynforedrag 6

Slik ble den nye søknadsdialogen for AAP hos NAV til

Therese forteller om hvordan de har integrert prinsippene for universell utforming, klarspråk, jus og brukerinvolvering i ny AAP-søknadsdialog, som ledet til at de vant brukeropplevelsesprisen.

Lynforedrag 7

If you can't beat them, join them!

Ikke mange designere elsker Jira, men kan nye Jira Product Discovery gjøre det enklere for autonome team å planlegge? Kristian forteller om sine erfaringer så langt i Entur.

+ enkel servering å kose seg med